SIFA

 • Imeidhinishwa na Bodi ya Usimamizi wa Sharia
 • Ni hiyari kujiunga na kuijitoa.
 • Uwazi.
 • Kikokotozi cha kiasi cha Zakat (Bofya Hapa).
 • Hakuna makato.
 • Inapatikana kwa TZS, na aina nyengine ya fedha za kigeni.
 • Ugawaji utakuwa katika utaratibu unaokubaliwa na Sharia.
 • Unaweza kufanya malipo ya Zakat yako kupitia matawi yetu, mawakala wetu, kwa njia ya simu (Mobile Banking), Kwa njia ya mtandao (Internet Banking) au kuhamisha fedha kutoka kwenye Akauti yako Amana Bank (internal transfer) kwenda kwenye Akaunti maalum ya Zakat 002110475520001


FAIDA

 • Rahisi na haraka kujiunga.
 • Utulivu wa nafsi kwa kutimiza kitendo muhimu cha ibada.
 • Utakaso wa moyo dhidi ya uchoyo na ulafi wa mali.
 • Taarifa ya mwaka kwa mteja ambaye ameiteua Amana Bank kukusanya Zakat.
 • Kusaidia mahitaji ya maskini
 • Kusaidia jamii ya waislamu kutimiza moja ya nguzo za Uislam.


 • Mastercard

Viwango vya Kubadili Fedha

18-Dec-2018 // TZS


FEDHA
KUNUNUA KUUZA
UK Pound STG 2,831.11 2980.70
Euro EUR 2,544.04 2,678.97
Us DollarUSD
2,260.002,340.00
Full Rate Sheet

Customer Service:

Tel. 0657 980000

Email: customerservice@amanabank.co.tz

"Na akiwa (mdaiwa) ana shida, basi (mdai) angoje mpaka afarijike. Na mkiifanya deni kuwa ni sadaka, basi ni bora kwenu, ikiwa mnajua.
(Surah Al Baqarah Verse 280)"