SIFA

 • Ni akaunti inayofuata misingi ya sharia inayoratibiwa na Bodi ya usimamizi wa Sharia
 • Kiwango cha kufungulia akaunti ni Tsh 100,000 au Dola za Kimarekani 100
 • Kiwango cha chini kabisa cha kuendeshea akaunti ni Tsh 50,000 au Dola za Kimarekani 50
 • Inafuata mkataba wa Qardh ambapo mteja anaweza akalipwa kiasi cha fedha alichowekeza pale atakapohitaji
 • Utoaji wa fedha ni kwa kupitia hundi tu
 • Inapatikana kwa fedha za Kitanzania na Kimarekani

FAIDA

 • Uwezo wa kuweka na kutoa kiwango chochote cha fedha
 • Uwezo wa kutoa fedha saa 24, siku 7 za wiki kupitia mashine za ATM za Umoja Switch
 • Utulivu wa nafsi kwani mteja amehifadhi hela zake kwenye benki yenye kufanya shughuli za kihalali
 • Utapatiwa taarifa za akaunti yako bure kila mwezi
 • Utanufaika na huduma ya benki kulipa fedha kwenye akaunti nyingine kwa kiwango mlichokubaliana kila mwezi
 • Utapewa haraka kitabu cha hundi
 • Utapewa haraka kadi ya ATM
 • Usajili mwepesi wa huduma za kibenki kupitia mtandao na ujumbe mfupi
 • Hakuna gharama zilizojificha

VIFAA VYA AKAUNTI

 • Kadi ya ATM ya Umoja Switch
 • Kitabu cha hundi chenye kurasa 50 au 100
 • Huduma ya kibenki kupitia Ujumbe mfupi na mtandao

MAHITAJI YA KUFUNGULIA AKAUNTI:

 • Fomu ya kufungua akaunti kwenye Benki ya Amana iliyojazwa
 • Picha moja ya saizi ya pasipoti
 • Nakala ya leseni mpya ya udereva / kitambulisho cha mpiga kura/ hati ya kusafiria au kitambulisho cha taifa
 • Barua ya utambulisho kutoka serikali za mitaa au mwajiri wako au wakili wako au mteja wa benki ya Amana au risiti za malipo ya huduma za maji, umeme au simu
 • Hati ya kuishi ama kufanya kazi nchini
 • Mastercard

Viwango vya Kubadili Fedha

21-Feb-2019 // TZS

undefined

FEDHA
KUNUNUA KUUZA
UK Pound STG 2,979.59 3,136.76
Euro EUR 2,593.11 2,730.54
Us DollarUSD
2,332.502,412.50
Full Rate Sheet

Customer Service:

Tel. 0657 980000

Email: customerservice@amanabank.co.tz

"Na mnacho kitoa kwa riba ili kiongezeke katika mali ya watu, basi hakiongezeki mbele ya Mwenyezi Mungu. Lakini mnacho kitoa kwa Zaka kwa kutaka radhi ya Mwenyezi Mungu, basi hao ndio watao zidishiwa.
(Surah Ar Rum, Aya 39)"