SIFA

 • Inaendeshwa kwa mkataba wa Qardh
 • Inafuata misingi ya Kisharia chini ya usimamizi wa Bodi ya Sharia
 • Kiwango cha kufungulia akaunti ni Tsh 100,000 au Dola za Kimarekani 100
 • Kiwango cha chini kabisa cha kuendesha akaunti ni Tsh 50,000 au Dola za Kimarekani 50
 • Utoaji wa fedha ni kwa kupitia hundi tu
 • Inapatikana kwa fedha za Kitanzania au Kimarekani
 • Utapata taarifa za papo hapo kupitia ujumbe mfupi wa simu

FAIDA

 • Uwezo wa kutoa na kuweka kiwango chochote kile cha fedha
 • Utulivu wa nafsi kwani mteja amehifadhi hela zake kwenye benki inayofanya shughuli za kihalali
 • Taarifa za akaunti bure kila mwezi
 • Mteja anaweza kutoa maelekezo ya malipo kwenye akaunti atakayotaka yeye kwa kiwango kilichokubaliwa kabla
 • Mteja atapata haraka kitabu cha hundi
 • Atapata huduma za kibenki kupitia mtandao au ujumbe mfupi
 • Atapata huduma za kibenki zilizopewa kipaumbele

TOZO NA MALIPO

MAHITAJI:

 • Barua ya maombi
 • Fomu ya kufungua akaunti ambayo imeshajazwa
 • Nakala iliyothibitishwa ya cheti cha usajili
 • Nakala iliyothibitishwa ya katiba ya bodi ya uongozi
 • Maamuzi ya bodi ya uongozi kupitisha kufunguliwa kwa akaunti ikiwa na majina ya watia sahihi wote
 • Nakala iliyothibitishwa ya kitambulisho cha mpiga kura/ hati ya kusafiria/ leseni mpya ya udereva/ kitambulisho cha taifa cha watia sahihi wote
 • Picha ya hivi karibuni ya pasipoti ya watia sahihi
 • Barua ya utambulisho kutoka kwa serikali ya mtaa/ mwajiri/ wakili ama mteja wa benki ya Amana
 • Risiti za malipo za watia sahihi
 • Mastercard

Viwango vya Kubadili Fedha

21-Feb-2019 // TZS

undefined

FEDHA
KUNUNUA KUUZA
UK Pound STG 2,979.59 3,136.76
Euro EUR 2,593.11 2,730.54
Us DollarUSD
2,332.502,412.50
Full Rate Sheet

Customer Service:

Tel. 0657 980000

Email: customerservice@amanabank.co.tz

"Enyi mlio amini! Msile riba mkizidisha juu kwa juu, na mcheni Mwenyezi Mungu ili mpate kufanikiwa. Na uogopeni Moto ambao umeandaliwa kwa ajili ya makafiri, na mt'iini Mwenyezi Mungu na Mtume ili mpate kurehemewa.. (Surah Al ‘Imran, Aya 130-132)"