MISINGI YETU MIKUU

Misingi yetu mikuu ni miongozo mbalimbali ambayo inaongoza maamuzi na matendo ya wafanyakazi wa benki ya Amana katika utekelezaji wa majukumu yao ya kila siku.

  • Maadili – tunafuata kanuni na misingi ya kisharia
  • Weledi – tunatekeleza wajibu wetu kwa kutumia weledi wa hali ya juu, uwajibikaji na kwa uchangamfu.
  • Uwazi – - shuguli zetu zinaendeshwa bila ya kuwepo na ajenda zilizojificha ndani yake. Tunajitahidi kadri ya uwezo wetu kutoa taarifa muhimu kwa mteja wetu ili aweze kufanya maamuzi yaliyo sahihi.
  • Kujiamini – tuna imani na uwezo wetu wa kuifanya kazi na tunaendesha shuguli zetu kwa kusimamia misingi ya kazi.
  • Mapokezi mazuri – ni rahisi kuongea nasi na tunatoa msaada kwa wateja wetu, wafanyakazi wetu, jamii tunayotumikia na wadau wetu wengine.
  • Mastercard

Viwango vya Kubadili Fedha

21-Feb-2019 // TZS

undefined

FEDHA
KUNUNUA KUUZA
UK Pound STG 2,979.59 3,136.76
Euro EUR 2,593.11 2,730.54
Us DollarUSD
2,332.502,412.50
Full Rate Sheet

Customer Service:

Tel. 0657 980000

Email: customerservice@amanabank.co.tz

"Enyi mlio amini! Msile riba mkizidisha juu kwa juu, na mcheni Mwenyezi Mungu ili mpate kufanikiwa. Na uogopeni Moto ambao umeandaliwa kwa ajili ya makafiri, na mt'iini Mwenyezi Mungu na Mtume ili mpate kurehemewa.. (Surah Al ‘Imran, Aya 130-132)"