Aina Ya Udhamini wa Kibenki Tunatoa:

  • Dhamana endapo makubaliano ya utekelezwaji wa zabuni utakiukwa
  • Dhamana endapo mdhaminiwa hatoweza kutekeleza kazi fulani aliyokubali kufanya awali
  • Dhamana endapo muuzaji atashindwa kutekeleza makubaliano ya mauzo ilhali akiwa ameshapokea malipo ya awali

Benki inatoza gharama kwa huduma hii.

  • Mastercard

Viwango vya Kubadili Fedha

18-Dec-2018 // TZS


FEDHA
KUNUNUA KUUZA
UK Pound STG 2,831.11 2980.70
Euro EUR 2,544.04 2,678.97
Us DollarUSD
2,260.002,340.00
Full Rate Sheet

Customer Service:

Tel. 0657 980000

Email: customerservice@amanabank.co.tz

"Enyi mlio amini! Msile riba mkizidisha juu kwa juu, na mcheni Mwenyezi Mungu ili mpate kufanikiwa. Na uogopeni Moto ambao umeandaliwa kwa ajili ya makafiri, na mt'iini Mwenyezi Mungu na Mtume ili mpate kurehemewa.. (Surah Al ‘Imran, Aya 130-132)"