SIFA NA FAIDA

  • Inaondoa usumbufu wa kupanga foleni kwenye ofisi za TRA
  • Malipo hufanyika kwa haraka
  • Huduma hii kwa ajili ya malipo ya kodi ya ushuru
  • Lazima fomu ya TANSAD kutoka TRA iambatanishwe
  • Mastercard

Viwango vya Kubadili Fedha

21-Feb-2019 // TZS

undefined

FEDHA
KUNUNUA KUUZA
UK Pound STG 2,979.59 3,136.76
Euro EUR 2,593.11 2,730.54
Us DollarUSD
2,332.502,412.50
Full Rate Sheet

Customer Service:

Tel. 0657 980000

Email: customerservice@amanabank.co.tz

"Mwenyezi Mungu huiondolea baraka riba, na huzibariki sadaka. Na Mwenyezi Mungu hampendi kila mwenye kukanya na afanyae dhambi."
(Surah Al Baqarah Aya 276)