SIFA

  • Inaendeshwa kwa mkataba wa Ijaratul A’maal
  • Faida ya haraka
  • Mteja atapewa taarifa za mara kwa mara za ushugulikiwaji wa vibali
  • Atalipa taratibu kwa muda maalum

FAIDA

  • Inafuata mkataba wa Ijaratul A’maal kwa kuzingatia Sharia
  • Mtu maalum kwa ajili ya mteja
  • Gharama zake ni nafuu
  • Muda wa kutosha wa mteja kufanya malipo

  • Mastercard

Viwango vya Kubadili Fedha

21-Feb-2019 // TZS

undefined

FEDHA
KUNUNUA KUUZA
UK Pound STG 2,979.59 3,136.76
Euro EUR 2,593.11 2,730.54
Us DollarUSD
2,332.502,412.50
Full Rate Sheet

Customer Service:

Tel. 0657 980000

Email: customerservice@amanabank.co.tz

"Na akiwa (mdaiwa) ana shida, basi (mdai) angoje mpaka afarijike. Na mkiifanya deni kuwa ni sadaka, basi ni bora kwenu, ikiwa mnajua.
(Surah Al Baqarah Verse 280)"