SIFA

  • Mteja hatopewa fedha
  • Dhamana itahitajika
  • Malipo ya hadi mwaka mmoja

FAIDA

  • Faida kubwa na nzuri
  • Njia mbadala za malipo
  • Uwezo wa kukuza biashara yako kwa haraka
  • Uwazi kwenye mchakato wa uwezeshwaji
  • Mtu maalum kwa ajili ya kumhudumia mteja
  • Mastercard

Viwango vya Kubadili Fedha

21-Feb-2019 // TZS

undefined

FEDHA
KUNUNUA KUUZA
UK Pound STG 2,979.59 3,136.76
Euro EUR 2,593.11 2,730.54
Us DollarUSD
2,332.502,412.50
Full Rate Sheet

Customer Service:

Tel. 0657 980000

Email: customerservice@amanabank.co.tz

"Enyi mlio amini! Mcheni Mwenyezi Mungu, na acheni riba zilizo bakia, ikiwa nyinyi ni Waumini.
(Surah Al Baqarah Aya 278)"