SIFA

  • Mteja hatopewa fedha
  • Dhamana itahitajika
  • Malipo ya hadi mwaka mmoja

FAIDA

  • Faida kubwa na nzuri
  • Njia mbadala za malipo
  • Uwezo wa kukuza biashara yako kwa haraka
  • Uwazi kwenye mchakato wa uwezeshwaji
  • Mtu maalum kwa ajili ya kumhudumia mteja
  • Mastercard

Viwango vya Kubadili Fedha

18-Dec-2018 // TZS


FEDHA
KUNUNUA KUUZA
UK Pound STG 2,831.11 2980.70
Euro EUR 2,544.04 2,678.97
Us DollarUSD
2,260.002,340.00
Full Rate Sheet

Customer Service:

Tel. 0657 980000

Email: customerservice@amanabank.co.tz

"Enyi mlio amini! Mcheni Mwenyezi Mungu, na acheni riba zilizo bakia, ikiwa nyinyi ni Waumini.
(Surah Al Baqarah Aya 278)"