SIFA

  • Inaendeshwa kwa mkataba wa Murabaha
  • Malipo ni hadi miezi 18
  • Mteja atatoa kiasi cha asilimia 20 ya gharama zote
  • Hakuna haja ya kuwepo na dhamana

FAIDA

  • Inafuata misingi ya kisharia chini ya mkataba wa Murabaha
  • Vitalu vyote vina hati
  • Inamuwezesha mteja kutimiza ndoto ya kuwa na kiwanja

  • Mastercard

Viwango vya Kubadili Fedha

18-Dec-2018 // TZS


FEDHA
KUNUNUA KUUZA
UK Pound STG 2,831.11 2980.70
Euro EUR 2,544.04 2,678.97
Us DollarUSD
2,260.002,340.00
Full Rate Sheet

Customer Service:

Tel. 0657 980000

Email: customerservice@amanabank.co.tz

"Na akiwa (mdaiwa) ana shida, basi (mdai) angoje mpaka afarijike. Na mkiifanya deni kuwa ni sadaka, basi ni bora kwenu, ikiwa mnajua.
(Surah Al Baqarah Verse 280)"