SIFA

  • Inaendeshwa kwa mkataba wa Qarn
  • Siku za malipo si zaidi ya siku 30
  • Amani ya nafsi
  • Hakuna tozo lolote kwa kulipa kabla ya muda mliokubaliana
  • Inapatikana mara moja kwa mwaka, ingawa benki inaweza kumpa mteja mmoja hata mara tatu kwa mwaka ili kukabiliana na ushindani wa benki zingine.
  • Mastercard

Viwango vya Kubadili Fedha

21-Feb-2019 // TZS

undefined

FEDHA
KUNUNUA KUUZA
UK Pound STG 2,979.59 3,136.76
Euro EUR 2,593.11 2,730.54
Us DollarUSD
2,332.502,412.50
Full Rate Sheet

Customer Service:

Tel. 0657 980000

Email: customerservice@amanabank.co.tz

"Enyi mlio amini! Mcheni Mwenyezi Mungu, na acheni riba zilizo bakia, ikiwa nyinyi ni Waumini.
(Surah Al Baqarah Aya 278)"