SIFA

 • Inaendeshwa kwa misingi ya Kisharia chini ya mkataba wa Musharaka
 • Nyumba hiyo hiyo ndio itakuwa dhamana
 • Muda wa makubaliano ni miaka 15
 • Kiwango cha juu cha uwezeshwaji ni Tsh 100,000,000
 • Mteja atachangia asilimia 20 ya gharama
 • Umri wa mteja hadi wakati wa mwisho wa makubaliano ni miaka 60 na kushuka
 • Bima ya eneo ni asilimia 1
 • Gharama za uhamishaji zitabebwa na mteja

FAIDA

 • Makubaliano yanayofuata misingi ya sharia
 • Inamwezesha mteja kutimiza ndoto ya kuwa na nyumba
 • Mtu maalum wa kumhudumia mteja
 • Gharama nafuu

 • Mastercard

Viwango vya Kubadili Fedha

21-Feb-2019 // TZS

undefined

FEDHA
KUNUNUA KUUZA
UK Pound STG 2,979.59 3,136.76
Euro EUR 2,593.11 2,730.54
Us DollarUSD
2,332.502,412.50
Full Rate Sheet

Customer Service:

Tel. 0657 980000

Email: customerservice@amanabank.co.tz

"Na mnacho kitoa kwa riba ili kiongezeke katika mali ya watu, basi hakiongezeki mbele ya Mwenyezi Mungu. Lakini mnacho kitoa kwa Zaka kwa kutaka radhi ya Mwenyezi Mungu, basi hao ndio watao zidishiwa.
(Surah Ar Rum, Aya 39)"