SIFA

 • Inaendeshwa kwa misingi ya Kisharia chini ya mkataba wa Musharaka
 • Nyumba hiyo hiyo ndio itakuwa dhamana
 • Muda wa makubaliano ni miaka 15
 • Kiwango cha juu cha uwezeshwaji ni Tsh 100,000,000
 • Mteja atachangia asilimia 20 ya gharama
 • Umri wa mteja hadi wakati wa mwisho wa makubaliano ni miaka 60 na kushuka
 • Bima ya eneo ni asilimia 1
 • Gharama za uhamishaji zitabebwa na mteja

FAIDA

 • Makubaliano yanayofuata misingi ya sharia
 • Inamwezesha mteja kutimiza ndoto ya kuwa na nyumba
 • Mtu maalum wa kumhudumia mteja
 • Gharama nafuu

 • Mastercard

Viwango vya Kubadili Fedha

18-Dec-2018 // TZS


FEDHA
KUNUNUA KUUZA
UK Pound STG 2,831.11 2980.70
Euro EUR 2,544.04 2,678.97
Us DollarUSD
2,260.002,340.00
Full Rate Sheet

Customer Service:

Tel. 0657 980000

Email: customerservice@amanabank.co.tz

"Na akiwa (mdaiwa) ana shida, basi (mdai) angoje mpaka afarijike. Na mkiifanya deni kuwa ni sadaka, basi ni bora kwenu, ikiwa mnajua.
(Surah Al Baqarah Verse 280)"