• Hajj Account
  • Mobile Banking Services
  • Personal Savings Account
  • Salary Savings Account
  • SME Working Finance Capital
  • Student Account

Jisajili

Sajili katika orodha yetu ya barua pepe kupokea taarifa kutoka Amana Bank

Customer Service:

Tel. 0657 980000

Email: customerservice@amanabank.co.tz

"Na mnacho kitoa kwa riba ili kiongezeke katika mali ya watu, basi hakiongezeki mbele ya Mwenyezi Mungu. Lakini mnacho kitoa kwa Zaka kwa kutaka radhi ya Mwenyezi Mungu, basi hao ndio watao zidishiwa.
(Surah Ar Rum, Aya 39)"