• Hajj Account
  • Mobile Banking Services
  • Personal Savings Account
  • Salary Savings Account
  • SME Working Finance Capital
  • Student Account

Jisajili

Sajili katika orodha yetu ya barua pepe kupokea taarifa kutoka Amana Bank

Customer Service:

Tel. 0657 980000

Email: customerservice@amanabank.co.tz

"Mwenyezi Mungu huiondolea baraka riba, na huzibariki sadaka. Na Mwenyezi Mungu hampendi kila mwenye kukanya na afanyae dhambi."
(Surah Al Baqarah Aya 276)