SIFA ZAKE

 • Akaunti hii inaendeshwa kwa misingi ya makubaliano ya Mudharaba
 • Kiwango cha chini kabisa cha kufungulia akaunti ni Tsh 20,000 au Dola za Kimarekani 100
 • Kiwango cha chini kabisa cha kuendesha akaunti ni Tsh 10,000 au Dola za Kimarekani 100
 • Upatikanaji wa faida kubwa, kwa wastani siku moja waweza kupata Tsh 100,000 au Dola za Kimarekani 1000
 • Huduma hii inapatikana kwa fedha za Kitanzania au dola za Kimarekani
 • Pesa kidogo huhitajika kuendesha akaunti kwa mwezi
 • Utapata huduma za kibenki mtandaoni na kupitia simu yako ya mkononi
 • Ujumbe mfupi kutaarifu huduma za kifedha zilizofanyika

FAIDA ZAKE

 • Rahisi kufungua na kuendesha
 • Faida kubwa za kihalali
 • Uwezo wa kupata huduma bila kikomo kutoka kwa watunza fedha wetu
 • Wepesi wa kutoa fedha kupitia mshine za ATM za Umoja Switch
 • Uhamishaji wa fedha bure kutoka kwenye akaunti moja kwenda nyingine zilizopo kwenye benki
 • Kadi ya ATM ya binafsi
 • Uwezo wa kupata huduma za kibenki saa 24 kupitia mtandao wa ATM.
 • Taarifa fupi ya akaunti yako kupitia mashine ya ATM
 • Utapata taarifa ya mwaka bure ya akaunti yako
 • Kiwango kidogo cha fedha cha kuendesha akaunti

MAHITAJI YA KUFUNGUA AKAUNTI:

 • Picha moja saizi ya pasipoti
 • Nakala ya utambulisho kama vile leseni mpya ya udereva, kitambulisho cha mpiga kura au Hati ya kusafiria
 • Barua ya utambulisho kutoka kwenye serikali za mitaa au risiti za malipo (Malipo ya huduma za maji au umeme) zilizo na jina la muombaji
 • Kwa wasio raia wa Tanzania, hati ya kuishi ama kufanya kazi Tanzania
 • Mastercard

Viwango vya Kubadili Fedha

18-Apr-2019 // TZS

undefined

FEDHA
KUNUNUA KUUZA
UK Pound STG 2,930.09 3,084.74
Euro EUR 2,536.79 2,671.35
Us DollarUSD
2,268.502,328.50
Full Rate Sheet

Customer Service:

Tel. 0657 980000

Email: customerservice@amanabank.co.tz

"Enyi mlio amini! Msile riba mkizidisha juu kwa juu, na mcheni Mwenyezi Mungu ili mpate kufanikiwa. Na uogopeni Moto ambao umeandaliwa kwa ajili ya makafiri, na mt'iini Mwenyezi Mungu na Mtume ili mpate kurehemewa.. (Surah Al ‘Imran, Aya 130-132)"