SIFA

 • Akaunti hii itaendeshwa kwa misingi ya makubaliano ya mudharaba na hivyo benki ina haki ya kuwekeza pesa za mwekezaji kwenye shuguli yoyote ile
 • Kiwango cha chini cha kufungulia akaunti ni Tsh 10,000 au Dola za kimarekani 50.
 • Kiwango cha chini cha kuendeshea akaunti ni 10,000 au Dola za kimarekani 50
 • Kiwango cha chini kuweza kupata gawio la faida kwa siku ni Tsh 100,000 au Dola za kimarekani 1000
 • Mteja haruhusiwi kutoa fedha
 • Mteja anaruhusiwa kutoa fedha mara moja kwa mwaka
 • Taarifa za papo hapo kupitia ujumbe mfupi

FAIDA

 • Rahisi kuifungua na kuiendesha
 • Mpango wa uwekezaji usio na usumbufu wa aina yoyote ile
 • Kiwango kikubwa cha faida kwa mteja
 • Mteja atapata viwango vizuri vya mauzo na manunuzi ya fedha za kigeni
 • Huduma bure ya kuhamisha fedha kutoka akaunti moja kwenda nyingine
 • Inatimiza ndoto ya mteja kwenda Hija
 • Mteja anaweza kutoa maelekezo ya malipo kwenye akaunti atakayotaka yeye kwa kiwango kilichokubaliwa kabla
 • Mteja atapata taarifa fupi za akaunti
 • Taarifa fupi kuhusu mwaka wa Hijja

MAHITAJI YA KUFUNGUA AKAUNTI:

  Mteja anaweza akawa ni mtu binafsi ama mfanyakazi

 • Picha moja ya saizi ya pasipoti ya muombaji
 • Nakala ya kitambulisho cha taifa/hati ya kusafiria, kitambulisho cha mpiga kura/ leseni mpya ya udereva
 • Barua ya utambulisho kutoka kwa serikali ya mtaa, mwajiri/ wakili/ au mteja wa benki/ mfanyakazi wa benki
 • Hati ya kuishi ama kufanya kazi nchini
 • Ni lazima mteja awe na akaunti ya Hijja
 • Mastercard

Viwango vya Kubadili Fedha

22-Aug-2019 // TZS

FEDHA
KUNUNUA KUUZA
UK Pound STG 2,721 2,865
Euro EUR 2,487 2,619
Us DollarUSD
2,2752,315
Full Rate Sheet

Customer Service:

Tel. 0657 980000

Email: customerservice@amanabank.co.tz

"Enyi mlio amini! Msile riba mkizidisha juu kwa juu, na mcheni Mwenyezi Mungu ili mpate kufanikiwa. Na uogopeni Moto ambao umeandaliwa kwa ajili ya makafiri, na mt'iini Mwenyezi Mungu na Mtume ili mpate kurehemewa.. (Surah Al ‘Imran, Aya 130-132)"