SIFA

 • Akaunti hii inaendeshwa kwa misingi ya makubaliano ya Mudharaba yasiyokuwa na udhibiti wa mteja
 • Kiwango cha chini kabisa cha kufungulia ni Tsh 10,000 au Dola za Kimarekani 50
 • Kiwango cha chini kabisa cha kuendesha akaunti ni Tsh 10,000 au Dola za Kimarekani 50
 • Kiwango cha chini kuweza kupata gawio la faida kwa siku ni Tsh 100,000 au Dola za kimarekani 1000
 • Mteja anaweza akatoa fedha mara nne kwa mwaka
 • Hakuna gharama za uendeshaji wa akaunti.
 • Ujumbe mfupi wa papo hapo kutaarifu muamala uliofanyika

FAIDA ZAKE

 • Rahisi kufungua na kuendesha
 • Faida kubwa za kihalali
 • Uwezo wa kupanga mikakati ya kiuwezeshaji kwa ajili ya watoto wako
 • Utapata bure taarifa fupi ya akaunti yako
 • Hakuna gharama zilizojificha

MAHITAJI YA KUFUNGUA AKAUNTI:

 • Picha moja ya saizi ya pasipoti ya mzazi au mlezi
 • Picha moja ya saizi ya pasipoti ya mtoto
 • Nakala ya cheti cha kuzaliwa
 • Nakala ya kitambulisho cha taifa/hati ya kusafiria, kitambulisho cha mpiga kura/ leseni ya udereva
 • Barua ya kumtambulisha mzazi au mlezi au risiti za malipo za huduma za maji au umeme zenye jina la mzazi au mlezi
 • Mastercard

Viwango vya Kubadili Fedha

19-Jun-2019 // TZS

FEDHA
KUNUNUA KUUZA
UK Pound STG 2,817 2,966
Euro EUR 2,510 2,643
Us DollarUSD
2,2712,331
Full Rate Sheet

Customer Service:

Tel. 0657 980000

Email: customerservice@amanabank.co.tz

"Enyi mlio amini! Msile riba mkizidisha juu kwa juu, na mcheni Mwenyezi Mungu ili mpate kufanikiwa. Na uogopeni Moto ambao umeandaliwa kwa ajili ya makafiri, na mt'iini Mwenyezi Mungu na Mtume ili mpate kurehemewa.. (Surah Al ‘Imran, Aya 130-132)"