SIFA

 • Akaunti hii inaendeshwa kwa makubaliano ya mudharaba yasiyothibitiwa na mteja
 • Inapatikana kwa fedha za Kitanzania
 • Kiwango cha kufungulia akaunti ni Tsh 10,000
 • Hakuna gharama za kuendesha akaunti
 • Kiwango cha wastani kinachotakiwa ili upate mgao wa faida ni 100,000/
 • Hakuna gharama inayotozwa kwa kuwa na salio dogo
 • Hakuna gharama za mwezi
 • Hakuna gharama za kutoa fedha ndani ya benki
 • Endapo mwanafunzi atamaliza masomo yake, akaunti yake itabadilishwa na kuwa ya kawaida.

FAIDA

 • Utulivu wa nafsi kwani mteja amehifadhi hela zake kwenye benki yenye kufanya shughuli za kihalali
 • Kiwango kidogo cha ufunguaji na uendeshaji wa akaunti
 • Faida kubwa iliyopatikana kihalali
 • Utapata kadi ya ATM
 • Uwezo wa kupata taarifa fupi za akaunti kupitia mashine za ATM
 • Uwezo wa kuhamisha fedha kutoka akaunti moja kwenda nyingine
 • Uwezo wa kuulizia salio
 • Taarifa za akaunti kila mwaka
 • Rahisi kufungua na kuendesha
 • Uwezo wa kuhudumiwa na watunza fedha wetu bila ukomo
 • Utaweza kuhifadhi na kuweka pesa kupitia Amana Bank Mtaani, Mpesa, Tigo Pesa na Airtel Money

MAHITAJI YA KUFUNGUA AKAUNTI:

 • Barua ya kuitwa chuoni
 • Barua ya utambulisho kutoka shuleni, ama taasisi ya elimu au chuo anachosoma mteja
 • Kitambulisho cha mwanafunzi kutoka shule anayosoma au chuo.
 • Picha mbili za pasipoti.
 • Kiwango cha kufungulia akaunti ni 10,000


Bofya Hapa ili kufahamu namna ya kupata uwezeshwaji kupitia bidhaa yetu ya Elimu Financing

 • Mastercard

Viwango vya Kubadili Fedha

18-Apr-2019 // TZS

undefined

FEDHA
KUNUNUA KUUZA
UK Pound STG 2,930.09 3,084.74
Euro EUR 2,536.79 2,671.35
Us DollarUSD
2,268.502,328.50
Full Rate Sheet

Customer Service:

Tel. 0657 980000

Email: customerservice@amanabank.co.tz

"Enyi mlio amini! Msile riba mkizidisha juu kwa juu, na mcheni Mwenyezi Mungu ili mpate kufanikiwa. Na uogopeni Moto ambao umeandaliwa kwa ajili ya makafiri, na mt'iini Mwenyezi Mungu na Mtume ili mpate kurehemewa.. (Surah Al ‘Imran, Aya 130-132)"