SIFA

 • Akaunti hii itaendeshwa kwa mujibu wa mkataba wa Qardh
 • Kiwango cha kufungulia ni Tsh 100,000 au Dola za Kimarekani 100
 • Kiwango cha chini kabisa kubaki kwenye akaunti husika ni Tsh 50,000 au Dola za Kimarekani 50
 • Kitabu cha hundi
 • Huduma hii inapatikana kwa fedha za Kitanzania na Kimarekani
 • Taarifa za papo hapo kupitia ujumbe mfupi

FAIDA

 • Rahisi kufungua na kuiendesha
 • Huduma bure ya kuhamisha fedha kutoka akaunti moja kwenda nyingine
 • Uwezo wa kutoa pesa muda wowote kupitia mashine za ATM za Umoja Switch
 • Mteja atapata bure taarifa za akaunti yake kila mwezi
 • Uwezo wa kupata huduma za kibenki kupitia mtandao
 • Atapata huduma ya kuulizia salio bure
 • Utulivu wa nafsi kwani mteja amehifadhi hela zake kwenye benki yenye kufanya shughuli za kihalali
 • Mastercard

Viwango vya Kubadili Fedha

18-Apr-2019 // TZS

undefined

FEDHA
KUNUNUA KUUZA
UK Pound STG 2,930.09 3,084.74
Euro EUR 2,536.79 2,671.35
Us DollarUSD
2,268.502,328.50
Full Rate Sheet

Customer Service:

Tel. 0657 980000

Email: customerservice@amanabank.co.tz

"Enyi mlio amini! Msile riba mkizidisha juu kwa juu, na mcheni Mwenyezi Mungu ili mpate kufanikiwa. Na uogopeni Moto ambao umeandaliwa kwa ajili ya makafiri, na mt'iini Mwenyezi Mungu na Mtume ili mpate kurehemewa.. (Surah Al ‘Imran, Aya 130-132)"