SIFA

 • Inapatikana kwa Shilingi za Kitanzania, Dola za Kimarekani, Pauni ya Uingereza na Yuro
 • Kiwango cha kufungulia akaunti ni Tsh 100,000 au USD/EURO/GBP 100
 • Hakuna kiwango cha chini cha kuendeshea akaunti
 • Hiari ya kupatiwa kitabu cha hundi
 • Hakuna gharama za mwezi
 • Hakuna kiwango cha chini cha salio
 • Hakuna tozo ya kutoa fedha

FAIDA

 • Utulivu wa nafsi kwani mteja amehifadhi hela zake kwenye benki yenye kufanya shughuli za kihalali
 • Rahisi kufungua na kuiendesha
 • Utapata taarifa za akaunti kupitia mtandao
 • Uhamishaji bure wa fedha kutoka akaunti moja kwenda nyingine
 • Uwezo wa kufanya miamala kupitia watunza fedha wetu bila kikomo
 • Utapatiwa taarifa za akaunti yako bure kila mwezi
 • Viwango vizuri vya kuuza na kununua fedha za kigeni
 • Mtu maalumu kwa ajili ya asasi husika

MAHITAJI YA KUFUNGUA AKAUNTI:

 • Fomu za kufungulia akaunti ambazo zimeshajazwa
 • Vitambulisho vya utaifa/ Hati ya kusafiria na leseni za udereva za watia sahihi wote
 • Uthibitisho wa nyaraka wa anuani za makazi za watia sahihi wote
 • Picha moja ya saizi ya pasipoti ya watia sahihi wote
 • Cheti cha usajili kutoka kwa wakala wa usajili, ufilisi na udhamini (RITA) au nakala ya katiba ya asasi
 • Uthibitisho wa nyaraka wa anuani ya ofisi ya asasi yaani nakala ya mkataba wa kupanga
 • Hadidu rejea ya kikao kilichopitisha kufunguliwa kwa akaunti
 • Mastercard

Viwango vya Kubadili Fedha

19-Jun-2019 // TZS

FEDHA
KUNUNUA KUUZA
UK Pound STG 2,817 2,966
Euro EUR 2,510 2,643
Us DollarUSD
2,2712,331
Full Rate Sheet

Customer Service:

Tel. 0657 980000

Email: customerservice@amanabank.co.tz

"Enyi mlio amini! Msile riba mkizidisha juu kwa juu, na mcheni Mwenyezi Mungu ili mpate kufanikiwa. Na uogopeni Moto ambao umeandaliwa kwa ajili ya makafiri, na mt'iini Mwenyezi Mungu na Mtume ili mpate kurehemewa.. (Surah Al ‘Imran, Aya 130-132)"