SIFA

 • Akaunti hii inaendeshwa kwa mkataba wa Qardh
 • Ni akaunti inayofuata misingi ya sharia inayoratibiwa na bodi ya usimamizi ya sharia nchini
 • Kiwango cha kufungulia akaunti ni Tsh 100,000 au Dola za Kimarekani 500
 • Kiwango cha chini cha salio ni Tsh 50,000 au Dola za Kimarekani 200
 • Kutoa fedha ni kwa kupitia hundi tu
 • Taarifa za papo hapo kupitia ujumbe mfupi

FAIDA

 • Utulivu wa nafsi kwani mteja amehifadhi hela zake kwenye benki yenye kufanya shuguli za kihalali
 • Uwezo wa kupata mikopo mbalimbali
 • Huduma ya wateja iliyotukuka
 • Uwezo wa kuweka na kutoa kiwango chochote cha fedha
 • Utapatiwa taarifa za akaunti yako bure kila mwezi
 • Utapewa haraka kitabu cha hundi
 • Uwezo wa kupata huduma za kibenki kupitia mtandao na simu
 • Access to Internet and SMS Banking

VIFAA VYA AKAUNTI

 • Kadi ya ATM ya Umoja Switch
 • Kitabu cha Hundi
 • Huduma za kibenki kupitia mtandao

MAHITAJI YA KUFUNGUA AKAUNTI:

 • Barua ya maombi
 • Fomu iliyojazwa ya kufungua akaunti Amana Bank
 • Nakala ya leseni ya biashara iliyothibitishwa
 • Kwa makampuni ya umma, nakala ya kufanya biashara iliyothibitishwa
 • Nakala iliyothibitishwa ya cheti cha TIN
 • Nakala iliyothibitishwa ya usajili wa VAT
 • Nakala iliyothibitishwa ya uhalali wa kampuni husika
 • Nakala iliyothibitishwa ya nyaraka za makubaliano ya kibiashara
 • Hadidu rejea ya kikao cha bodi kilichopitisha kufunguliwa kwa akaunti ikiambatana na majina ya watia sahihi waliopitishwa
 • Risiti ya malipo ya huduma za maji, umeme au simu
 • Mastercard

Viwango vya Kubadili Fedha

18-Apr-2019 // TZS

undefined

FEDHA
KUNUNUA KUUZA
UK Pound STG 2,930.09 3,084.74
Euro EUR 2,536.79 2,671.35
Us DollarUSD
2,268.502,328.50
Full Rate Sheet

Customer Service:

Tel. 0657 980000

Email: customerservice@amanabank.co.tz

"Enyi mlio amini! Msile riba mkizidisha juu kwa juu, na mcheni Mwenyezi Mungu ili mpate kufanikiwa. Na uogopeni Moto ambao umeandaliwa kwa ajili ya makafiri, na mt'iini Mwenyezi Mungu na Mtume ili mpate kurehemewa.. (Surah Al ‘Imran, Aya 130-132)"