KWA AKAUNTI YA AMANA YA FEDHA ZA KITANZANIA

  • Kiwango cha chini cha kufungulia akaunti ni Tsh 1,000,000
  • Uwezo wa kuchukua pesa katika muda miezi 3, 6, 9 na 12
  • Faida kubwa

KWA AKAUNTI YA AMANA YA FEDHA ZA KIGENI

  • Inapatikana kwa Dola za Kimarekani peke yake
  • Kiwango cha chini kabisa cha kufungulia akaunti ni Dola za Kimarekani 1,000
  • Uwezo wa kuchukua pesa katika muda miezi 3, 6, 9 na 12
  • Faida kubwa
  • Mastercard

Viwango vya Kubadili Fedha

19-Jun-2019 // TZS

FEDHA
KUNUNUA KUUZA
UK Pound STG 2,817 2,966
Euro EUR 2,510 2,643
Us DollarUSD
2,2712,331
Full Rate Sheet

Customer Service:

Tel. 0657 980000

Email: customerservice@amanabank.co.tz

Na kuchukua kwao riba, nao wamekatazwa, na kula kwao mali ya watu kwa dhulma. Basi tumewaandalia makafiri katika wao adhabu yenye uchungu.
(Surah al-Nisa', Aya161)