SIFA

  • Haina gharama
  • Inapunguza hasara zinazojitokeza kwenye ununuaji au uuzwaji wa fedha za kigeni

MAHITAJI

  • Ni kati ya benki na taasisi tu
  • Makubaliano kati ya wahusika
  • Mastercard

Viwango vya Kubadili Fedha

19-Jun-2019 // TZS

FEDHA
KUNUNUA KUUZA
UK Pound STG 2,817 2,966
Euro EUR 2,510 2,643
Us DollarUSD
2,2712,331
Full Rate Sheet

Customer Service:

Tel. 0657 980000

Email: customerservice@amanabank.co.tz

Na kuchukua kwao riba, nao wamekatazwa, na kula kwao mali ya watu kwa dhulma. Basi tumewaandalia makafiri katika wao adhabu yenye uchungu.
(Surah al-Nisa', Aya161)