Aina Ya Udhamini wa Kibenki Tunatoa:

  • Dhamana endapo makubaliano ya utekelezwaji wa zabuni utakiukwa
  • Dhamana endapo mdhaminiwa hatoweza kutekeleza kazi fulani aliyokubali kufanya awali
  • Dhamana endapo muuzaji atashindwa kutekeleza makubaliano ya mauzo ilhali akiwa ameshapokea malipo ya awali

Benki inatoza gharama kwa huduma hii.

  • Mastercard

Viwango vya Kubadili Fedha

18-Apr-2019 // TZS

undefined

FEDHA
KUNUNUA KUUZA
UK Pound STG 2,930.09 3,084.74
Euro EUR 2,536.79 2,671.35
Us DollarUSD
2,268.502,328.50
Full Rate Sheet

Customer Service:

Tel. 0657 980000

Email: customerservice@amanabank.co.tz

"Mwenyezi Mungu huiondolea baraka riba, na huzibariki sadaka. Na Mwenyezi Mungu hampendi kila mwenye kukanya na afanyae dhambi."
(Surah Al Baqarah Aya 276)