SIFA NA FAIDA

  • Inaondoa usumbufu wa kupanga foleni kwenye ofisi za TRA
  • Malipo hufanyika kwa haraka
  • Huduma hii kwa ajili ya malipo ya kodi ya ushuru
  • Lazima fomu ya TANSAD kutoka TRA iambatanishwe
  • Mastercard

Viwango vya Kubadili Fedha

19-Jun-2019 // TZS

FEDHA
KUNUNUA KUUZA
UK Pound STG 2,817 2,966
Euro EUR 2,510 2,643
Us DollarUSD
2,2712,331
Full Rate Sheet

Customer Service:

Tel. 0657 980000

Email: customerservice@amanabank.co.tz

"Enyi mlio amini! Mcheni Mwenyezi Mungu, na acheni riba zilizo bakia, ikiwa nyinyi ni Waumini.
(Surah Al Baqarah Aya 278)"