SIFA

  • Inaendeshwa kwa mkataba wa Ijaratul A’maal
  • Faida ya haraka
  • Mteja atapewa taarifa za mara kwa mara za ushugulikiwaji wa vibali
  • Atalipa taratibu kwa muda maalum

FAIDA

  • Inafuata mkataba wa Ijaratul A’maal kwa kuzingatia Sharia
  • Mtu maalum kwa ajili ya mteja
  • Gharama zake ni nafuu
  • Muda wa kutosha wa mteja kufanya malipo

  • Mastercard

Viwango vya Kubadili Fedha

22-Aug-2019 // TZS

FEDHA
KUNUNUA KUUZA
UK Pound STG 2,721 2,865
Euro EUR 2,487 2,619
Us DollarUSD
2,2752,315
Full Rate Sheet

Customer Service:

Tel. 0657 980000

Email: customerservice@amanabank.co.tz

"Mwenyezi Mungu huiondolea baraka riba, na huzibariki sadaka. Na Mwenyezi Mungu hampendi kila mwenye kukanya na afanyae dhambi."
(Surah Al Baqarah Aya 276)