SIFA

  • Inaendeshwa kwa mkataba wa Ijaratul A’maal
  • Faida ya haraka
  • Mteja atapewa taarifa za mara kwa mara za ushugulikiwaji wa vibali
  • Atalipa taratibu kwa muda maalum

FAIDA

  • Inafuata mkataba wa Ijaratul A’maal kwa kuzingatia Sharia
  • Mtu maalum kwa ajili ya mteja
  • Gharama zake ni nafuu
  • Muda wa kutosha wa mteja kufanya malipo

  • Mastercard

Viwango vya Kubadili Fedha

18-Apr-2019 // TZS

undefined

FEDHA
KUNUNUA KUUZA
UK Pound STG 2,930.09 3,084.74
Euro EUR 2,536.79 2,671.35
Us DollarUSD
2,268.502,328.50
Full Rate Sheet

Customer Service:

Tel. 0657 980000

Email: customerservice@amanabank.co.tz

Na kuchukua kwao riba, nao wamekatazwa, na kula kwao mali ya watu kwa dhulma. Basi tumewaandalia makafiri katika wao adhabu yenye uchungu.
(Surah al-Nisa', Aya161)