SIFA

  • Inaendeshwa kwa mkataba wa Ijaratul A’maal
  • Faida ya haraka
  • Mteja atapewa taarifa za mara kwa mara za ushugulikiwaji wa vibali
  • Atalipa taratibu kwa muda maalum

FAIDA

  • Inafuata mkataba wa Ijaratul A’maal kwa kuzingatia Sharia
  • Mtu maalum kwa ajili ya mteja
  • Gharama zake ni nafuu
  • Muda wa kutosha wa mteja kufanya malipo

  • Mastercard

Viwango vya Kubadili Fedha

19-Jun-2019 // TZS

FEDHA
KUNUNUA KUUZA
UK Pound STG 2,817 2,966
Euro EUR 2,510 2,643
Us DollarUSD
2,2712,331
Full Rate Sheet

Customer Service:

Tel. 0657 980000

Email: customerservice@amanabank.co.tz

"Na mnacho kitoa kwa riba ili kiongezeke katika mali ya watu, basi hakiongezeki mbele ya Mwenyezi Mungu. Lakini mnacho kitoa kwa Zaka kwa kutaka radhi ya Mwenyezi Mungu, basi hao ndio watao zidishiwa.
(Surah Ar Rum, Aya 39)"