SIFA

  • Mteja hatopewa fedha
  • Dhamana itahitajika
  • Malipo ya hadi mwaka mmoja

FAIDA

  • Faida kubwa na nzuri
  • Njia mbadala za malipo
  • Uwezo wa kukuza biashara yako kwa haraka
  • Uwazi kwenye mchakato wa uwezeshwaji
  • Mtu maalum kwa ajili ya kumhudumia mteja
  • Mastercard

Viwango vya Kubadili Fedha

19-Jun-2019 // TZS

FEDHA
KUNUNUA KUUZA
UK Pound STG 2,817 2,966
Euro EUR 2,510 2,643
Us DollarUSD
2,2712,331
Full Rate Sheet

Customer Service:

Tel. 0657 980000

Email: customerservice@amanabank.co.tz

"Mwenyezi Mungu huiondolea baraka riba, na huzibariki sadaka. Na Mwenyezi Mungu hampendi kila mwenye kukanya na afanyae dhambi."
(Surah Al Baqarah Aya 276)