SIFA

  • Mteja hatopewa fedha
  • Dhamana itahitajika
  • Malipo ya hadi mwaka mmoja

FAIDA

  • Faida kubwa na nzuri
  • Njia mbadala za malipo
  • Uwezo wa kukuza biashara yako kwa haraka
  • Uwazi kwenye mchakato wa uwezeshwaji
  • Mtu maalum kwa ajili ya kumhudumia mteja
  • Mastercard

Viwango vya Kubadili Fedha

18-Apr-2019 // TZS

undefined

FEDHA
KUNUNUA KUUZA
UK Pound STG 2,930.09 3,084.74
Euro EUR 2,536.79 2,671.35
Us DollarUSD
2,268.502,328.50
Full Rate Sheet

Customer Service:

Tel. 0657 980000

Email: customerservice@amanabank.co.tz

"Na akiwa (mdaiwa) ana shida, basi (mdai) angoje mpaka afarijike. Na mkiifanya deni kuwa ni sadaka, basi ni bora kwenu, ikiwa mnajua.
(Surah Al Baqarah Verse 280)"