SIFA

  • Inaendeshwa kwa mkataba wa Murabaha
  • Malipo ni hadi miezi 18
  • Mteja atatoa kiasi cha asilimia 20 ya gharama zote
  • Hakuna haja ya kuwepo na dhamana

FAIDA

  • Inafuata misingi ya kisharia chini ya mkataba wa Murabaha
  • Vitalu vyote vina hati
  • Inamuwezesha mteja kutimiza ndoto ya kuwa na kiwanja

  • Mastercard

Viwango vya Kubadili Fedha

19-Jun-2019 // TZS

FEDHA
KUNUNUA KUUZA
UK Pound STG 2,817 2,966
Euro EUR 2,510 2,643
Us DollarUSD
2,2712,331
Full Rate Sheet

Customer Service:

Tel. 0657 980000

Email: customerservice@amanabank.co.tz

"Enyi mlio amini! Msile riba mkizidisha juu kwa juu, na mcheni Mwenyezi Mungu ili mpate kufanikiwa. Na uogopeni Moto ambao umeandaliwa kwa ajili ya makafiri, na mt'iini Mwenyezi Mungu na Mtume ili mpate kurehemewa.. (Surah Al ‘Imran, Aya 130-132)"