SIFA

 • Ni kwa mfumo wa mali
 • Malipo ya hadi miaka 3
 • Uwezo wa kununua mali mpya ama iliyotumika

FAIDA

 • Faida kubwa na nzuri
 • Malipo ya hadi miaka 3
 • Njia mbadala za malipo
 • Uwazi kwenye mchakato wa uwezeshwaji
 • Mali inakuwa ni sehemu ya dhamana
 • Mtu maalum kwa ajili ya mteja
 • Dedicated relationship manager
 • Hakuna tozo lolote endapo mteja atalipa kabla ya muda
 • Mastercard

Viwango vya Kubadili Fedha

18-Apr-2019 // TZS

undefined

FEDHA
KUNUNUA KUUZA
UK Pound STG 2,930.09 3,084.74
Euro EUR 2,536.79 2,671.35
Us DollarUSD
2,268.502,328.50
Full Rate Sheet

Customer Service:

Tel. 0657 980000

Email: customerservice@amanabank.co.tz

"Enyi mlio amini! Mcheni Mwenyezi Mungu, na acheni riba zilizo bakia, ikiwa nyinyi ni Waumini.
(Surah Al Baqarah Aya 278)"