SIFA

 • Ni kwa mfumo wa mali
 • Malipo ya hadi miaka 3
 • Uwezo wa kununua mali mpya ama iliyotumika

FAIDA

 • Faida kubwa na nzuri
 • Malipo ya hadi miaka 3
 • Njia mbadala za malipo
 • Uwazi kwenye mchakato wa uwezeshwaji
 • Mali inakuwa ni sehemu ya dhamana
 • Mtu maalum kwa ajili ya mteja
 • Dedicated relationship manager
 • Hakuna tozo lolote endapo mteja atalipa kabla ya muda
 • Mastercard

Viwango vya Kubadili Fedha

19-Jun-2019 // TZS

FEDHA
KUNUNUA KUUZA
UK Pound STG 2,817 2,966
Euro EUR 2,510 2,643
Us DollarUSD
2,2712,331
Full Rate Sheet

Customer Service:

Tel. 0657 980000

Email: customerservice@amanabank.co.tz

"Na akiwa (mdaiwa) ana shida, basi (mdai) angoje mpaka afarijike. Na mkiifanya deni kuwa ni sadaka, basi ni bora kwenu, ikiwa mnajua.
(Surah Al Baqarah Verse 280)"