SIFA

 • Ni kwa mfumo wa mali
 • Malipo ya hadi miaka 3
 • Uwezo wa kununua mali mpya ama iliyotumika

FAIDA

 • Faida kubwa na nzuri
 • Malipo ya hadi miaka 3
 • Njia mbadala za malipo
 • Uwazi kwenye mchakato wa uwezeshwaji
 • Mali inakuwa ni sehemu ya dhamana
 • Mtu maalum kwa ajili ya mteja
 • Dedicated relationship manager
 • Hakuna tozo lolote endapo mteja atalipa kabla ya muda
 • Mastercard

Viwango vya Kubadili Fedha

22-Aug-2019 // TZS

FEDHA
KUNUNUA KUUZA
UK Pound STG 2,721 2,865
Euro EUR 2,487 2,619
Us DollarUSD
2,2752,315
Full Rate Sheet

Customer Service:

Tel. 0657 980000

Email: customerservice@amanabank.co.tz

"Enyi mlio amini! Msile riba mkizidisha juu kwa juu, na mcheni Mwenyezi Mungu ili mpate kufanikiwa. Na uogopeni Moto ambao umeandaliwa kwa ajili ya makafiri, na mt'iini Mwenyezi Mungu na Mtume ili mpate kurehemewa.. (Surah Al ‘Imran, Aya 130-132)"