SIFA

  • Inaendeshwa kwa mkataba wa Qarn
  • Siku za malipo si zaidi ya siku 30
  • Amani ya nafsi
  • Hakuna tozo lolote kwa kulipa kabla ya muda mliokubaliana
  • Inapatikana mara moja kwa mwaka, ingawa benki inaweza kumpa mteja mmoja hata mara tatu kwa mwaka ili kukabiliana na ushindani wa benki zingine.
  • Mastercard

Viwango vya Kubadili Fedha

22-Aug-2019 // TZS

FEDHA
KUNUNUA KUUZA
UK Pound STG 2,721 2,865
Euro EUR 2,487 2,619
Us DollarUSD
2,2752,315
Full Rate Sheet

Customer Service:

Tel. 0657 980000

Email: customerservice@amanabank.co.tz

"Mwenyezi Mungu huiondolea baraka riba, na huzibariki sadaka. Na Mwenyezi Mungu hampendi kila mwenye kukanya na afanyae dhambi."
(Surah Al Baqarah Aya 276)