SIFA

  • Inaendeshwa kwa mkataba wa Qarn
  • Siku za malipo si zaidi ya siku 30
  • Amani ya nafsi
  • Hakuna tozo lolote kwa kulipa kabla ya muda mliokubaliana
  • Inapatikana mara moja kwa mwaka, ingawa benki inaweza kumpa mteja mmoja hata mara tatu kwa mwaka ili kukabiliana na ushindani wa benki zingine.
  • Mastercard

Viwango vya Kubadili Fedha

19-Jun-2019 // TZS

FEDHA
KUNUNUA KUUZA
UK Pound STG 2,817 2,966
Euro EUR 2,510 2,643
Us DollarUSD
2,2712,331
Full Rate Sheet

Customer Service:

Tel. 0657 980000

Email: customerservice@amanabank.co.tz

"Enyi mlio amini! Msile riba mkizidisha juu kwa juu, na mcheni Mwenyezi Mungu ili mpate kufanikiwa. Na uogopeni Moto ambao umeandaliwa kwa ajili ya makafiri, na mt'iini Mwenyezi Mungu na Mtume ili mpate kurehemewa.. (Surah Al ‘Imran, Aya 130-132)"