SIFA

  • Inaendeshwa kwa mkataba wa Qarn
  • Siku za malipo si zaidi ya siku 30
  • Amani ya nafsi
  • Hakuna tozo lolote kwa kulipa kabla ya muda mliokubaliana
  • Inapatikana mara moja kwa mwaka, ingawa benki inaweza kumpa mteja mmoja hata mara tatu kwa mwaka ili kukabiliana na ushindani wa benki zingine.
  • Mastercard

Viwango vya Kubadili Fedha

18-Apr-2019 // TZS

undefined

FEDHA
KUNUNUA KUUZA
UK Pound STG 2,930.09 3,084.74
Euro EUR 2,536.79 2,671.35
Us DollarUSD
2,268.502,328.50
Full Rate Sheet

Customer Service:

Tel. 0657 980000

Email: customerservice@amanabank.co.tz

Na kuchukua kwao riba, nao wamekatazwa, na kula kwao mali ya watu kwa dhulma. Basi tumewaandalia makafiri katika wao adhabu yenye uchungu.
(Surah al-Nisa', Aya161)