SIFA

 • Inaendeshwa kwa misingi ya Kisharia chini ya mkataba wa Musharaka
 • Nyumba hiyo hiyo ndio itakuwa dhamana
 • Muda wa makubaliano ni miaka 15
 • Kiwango cha juu cha uwezeshwaji ni Tsh 100,000,000
 • Mteja atachangia asilimia 20 ya gharama
 • Umri wa mteja hadi wakati wa mwisho wa makubaliano ni miaka 60 na kushuka
 • Bima ya eneo ni asilimia 1
 • Gharama za uhamishaji zitabebwa na mteja

FAIDA

 • Makubaliano yanayofuata misingi ya sharia
 • Inamwezesha mteja kutimiza ndoto ya kuwa na nyumba
 • Mtu maalum wa kumhudumia mteja
 • Gharama nafuu

 • Mastercard

Viwango vya Kubadili Fedha

22-Aug-2019 // TZS

FEDHA
KUNUNUA KUUZA
UK Pound STG 2,721 2,865
Euro EUR 2,487 2,619
Us DollarUSD
2,2752,315
Full Rate Sheet

Customer Service:

Tel. 0657 980000

Email: customerservice@amanabank.co.tz

"Enyi mlio amini! Msile riba mkizidisha juu kwa juu, na mcheni Mwenyezi Mungu ili mpate kufanikiwa. Na uogopeni Moto ambao umeandaliwa kwa ajili ya makafiri, na mt'iini Mwenyezi Mungu na Mtume ili mpate kurehemewa.. (Surah Al ‘Imran, Aya 130-132)"